KRÁČMAROVÁ, Gabriela. Design outdoorového bezdrátového reproduktoru [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192250. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Richard Sovják.

Uložit do Citace PRO