PIECH, Zbyněk. Návrh a realizace prototypu přípravku pro testování Arduino řídicích jednotek [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192263. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Petr Šoustek.

Uložit do Citace PRO