KONEČNÝ, Štěpán. Návrh a simulace výrobních systémů za využití simulačního softwaru pro pokročilé plánování a rozvrhování [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192266. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Ivana Hromková.
Uložit do Citace PRO