ČERNOŠEK, Jiří. Mechatronické systémy nákladních vozidel [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192270. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Kučera.
Uložit do Citace PRO