NĚMEC, Ladislav. Interpretace agentního systému řízeného záměrem v jazyce PROLOG [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192272. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce František Zbořil.
Uložit do Citace PRO