PASTOREK, Peter. Příprava vyhodnocovací sady pro složité problémy rozpoznávání a zjednoznačňování pojmenovaných entit pomocí crowdsourcingu [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192273. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Smrž.
Uložit do Citace PRO