BINKA, Matej. Design městského elektromobilu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192277. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Vladimír Haltof.
Uložit do Citace PRO