HÁJEK, Ondřej. Měření a analýza usazování vláken z izolační minerální vaty v dýchacím systému [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192282. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce František Lízal.
Uložit do Citace PRO