HORŇÁK, Matúš. Návrh replikované výroby zvoleného dílu za využití technologie Reverse engineering a Rapid prototyping [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192284. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Martin Slaný.
Uložit do Citace PRO