KARKUSZOVÁ, Karina. Příprava keramických materiálů pro piezoelektrické aplikace [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192285. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Klára Částková.
Uložit do Citace PRO