KASAROVÁ, Dominika. Design pracovního exoskeletonu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192286. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Škaroupka.
Uložit do Citace PRO