KHÝR, Lukáš. Matematické modely v oblasti strategického rozhodování [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192287. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Martin Pavlas.
Uložit do Citace PRO