KUBÁTOVÁ, Eva. Konfokální modul pro koherencí řízený holografický mikroskop [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192292. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Zbyněk Dostál.
Uložit do Citace PRO