MYŠKA, Michal. Sledování objektů v obrazech pořízených vysokorychlostní kamerou [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192295. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Štarha.
Uložit do Citace PRO