POLA, Tomáš. Měření difuzně odrazných povrchů pomocí vírové topografické mikroskopie [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192298. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Petr Bouchal.
Uložit do Citace PRO