VONTOR, Jakub. Analýza defektů měděné slitiny po elektroerozivním drátovém řezání [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192300. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Kateřina Mouralová.
Uložit do Citace PRO