ZÁBOVSKÝ, Ján. Porovnání vlivu různých typů výustek na intenzitu přenosu tepla konvekcí z lidského těla [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192301. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fišer.
Uložit do Citace PRO