BUKOTIN, Denys. Nelineární diferenciální rovnice a Karamatova teorie [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192302. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Řehák.
Uložit do Citace PRO