RIMKO, Marcel. Struktura a vlastnosti martenzitických korozivzdorných ocelí [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192306. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Antonín Záděra.
Uložit do Citace PRO