BOUCHAL, Patrik. Analýza proudění v semi-hermetickém pístovém kompresoru [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192315. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Ján Tuhovčák.
Uložit do Citace PRO