KUKLA, Petr. Zavedení inovační výroby ochranné vložky do výrobního podniku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192323. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Eva Peterková.
Uložit do Citace PRO