SÝKORA, Milan. Analýza mechanických vlastností bimetalových materiálů s cladovanou vrstvou Inconelu [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192328. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Sedlák.
Uložit do Citace PRO