LIŠKOVÁ, Tereza. Technologie obrábění vybrané součásti sestavy vakuové vývěvy [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192333. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Chladil.
Uložit do Citace PRO