STUPKA, Jaroslav. Energetická rekonstrukce samostatně stojícího rodinného domu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192343. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Charvát.
Uložit do Citace PRO