SOMMER, Matěj. Alternativní řešení a pevnostní kontrola mechanických česlí [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192347. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Malášek.

Uložit do Citace PRO