HOLUB, Kamil. Svařování hlubokotažných ocelí s ochrannou vrstvou pomocí oscilujícího laserového svazku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192350. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Libor Mrňa.
Uložit do Citace PRO