MEDUŇA, Tomáš. Numerické metody zpracování obrazů z kosmické sondy NASA SDO [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192365. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jana Hoderová.
Uložit do Citace PRO