MÜLLER, Peter. Korozní odolnost litých duplexních ocelí [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192366. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Vítězslav Pernica.
Uložit do Citace PRO