CAESAR, Radek. Depozice CaF2 ultratenkých vrstev na grafenový substrát [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192368. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jindřich Mach.
Uložit do Citace PRO