GORDIAK, Michal. Použití protlačovacích zkoušek na miniaturních discích pro materiály s vyšší úrovní strukturní nehomogenity [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192369. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Libor Válka.
Uložit do Citace PRO