OTEVŘELOVÁ, Eliška. Design plně elektrického vstřikovacího lisu s uzavírací silou do 100 tun [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192370. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David John.
Uložit do Citace PRO