HOLUB, Daniel. Kombinace metod laserové spektroskopie pro chemickou analýzu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192374. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Pořízka.
Uložit do Citace PRO