GRIM, Jakub. Spektroskopie fotoionizačního přechodu neutrálního atomu vápníku emitovaného laserovou ablací [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192381. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Číp.
Uložit do Citace PRO