LÁZNIČKA, Tomáš. Návrh přenosné vakuové komory pro zakládání vzorků do vysokofrekvenčního paramagnetického rezonančního spektrometru [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192382. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Petr Neugebauer.
Uložit do Citace PRO