ŘÍHA, René. Využití metody FDTD k modelování zobrazování v biofotonice [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192383. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Petráček.
Uložit do Citace PRO