CHLUPOVÁ, Monika. Vlastnosti nástřiku slitinou Inconel na austenitickou ocel zhotoveného technologií kinetického naprašování po přetavení elektronovým paprskem [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192385. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Rudolf Foret.

Uložit do Citace PRO