FAJMON, Michal. Optimalizace a algoritmy pro úlohy dopravního inženýrství [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192386. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Dušan Hrabec.
Uložit do Citace PRO