GURECKÁ, Hana. Vizualizace skalárních polí metodou back-to-front [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192388. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Dalibor Martišek.
Uložit do Citace PRO