LE, Huy. Numerické metody měření fraktálních dimenzí a fraktálních měr [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192389. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Dalibor Martišek.
Uložit do Citace PRO