TALPA, Jaroslav. Pokročilé optimalizační algoritmy a jejich efektivní implementace [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192390. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Popela.

Uložit do Citace PRO