JAWORKOVÁ, Magdalena. Úprava konstrukce zařízení pro měření rozptylu laserového světla z drsných povrchů [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192395. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miloslav Ohlídal.
Uložit do Citace PRO