MOTYČKOVÁ, Lucie. Magnetické vlastnosti samouspořádaných nanomagnetů FeRh [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192396. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jon Ander Arregi Uribeetxebarria.
Uložit do Citace PRO