MOHELSKÝ, Ivan. Infračervená magneto-spektroskopie topologického izolátoru Bi2Te3 [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192398. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Milan Orlita.

Uložit do Citace PRO