JANOVSKÝ, Ondřej. Studie řízení výrobního procesu při použití produktů IT [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192405. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO