VOZÁK, Tomáš. Marketingový mix vybraného podniku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192409. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO