ČERNOCHOVÁ, Michaela. Marketingový mix rodinného bistra [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192410. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO