HORÁK, Michal. Prediktivní simulace jako podpora rozhodování managementu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192420. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Videcká.
Uložit do Citace PRO