HUTNÍK, Jakub. Marketingový plán pro zvýšení objemu prodeje jízdních kol v zimním období [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192422. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iveta Šimberová.

Uložit do Citace PRO