ANDRÝSKOVÁ, Jana. Hodnocení vlivu investice na výrobní proces [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192425. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Stanislav Škapa.

Uložit do Citace PRO