PAVELA, Jiří. Efektivní techniky pro měření výkonu programů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192434. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Adam Rogalewicz.
Uložit do Citace PRO